فهرست
به زودی نیمکت آزادی شاهد حضور دو مربّی بزرگ خواهد بود؛ جناب لیپی و کارلوس کیروش. از رویارویی‌های بزرگ قبلی که در آزادی به خاطر دارید بنویسید تا خاطره‌بازی کنیم.
۲۹ ۷
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر