فهرست
مسئولان لیگ فوتبال ایران، ماهیت این ورزش را به سخره گرفته‌اند. انجام فوتبال بدون تماشاگر نه برای بازیکن لذت دارد نه برای بیننده تلویزیونی؛ تنها فایده‌اش این است که پس از پایان بازی مسئولان محترم از خودشان تشکر می‌کنند که در این برهه حساس کنونی نیز جدول لیگ طبق برنامه پیش رفته است!
۴۸ ۵
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر