فهرست
مقایسه بین پاسورهای برتر اروپا

پوگبا: ۹پاس گل، ۱۳بازی
نیمار: ۹پاس گل، ۱۴بازی
فیلیپ مکس: ۹پاس گل، ۱۸بازی
سیستو: ۹پاس گل، ۱۹بازی
سانه: ۹پاس گل، ۲۱بازی
کوین دی بروین: ۹پاس گل، ۲۳بازی
آی اسپورت - #c5881557
۱۵
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر