فهرست
آدم می‌ماند كه از كجا شروع كند؛ دروغ چرا؟ ذهن نوپای ما بچه‌های دهه هفتاد به حضورت در فتح و بیست سال پيش كه پرسپوليس را انتخاب كردی قد نمی‌دهد. ما تو را از جام ملت‌های چین و هت‌تریک در بازی با كره يادمان مي آيد، از مرد سال آسيای 2004، از روزهای خوشِ بايرن كه توی دل مان قند آب می‌شد وقتي يک ايراني سری ميان سرها در می‌آورد. ما تو را با سر خم نكردن‌ها و بله قربان نگفتن‌هايت می‌شناسيم آقاي شماره هشت.
ما بچه‌های كم سن و سال كه سال‌ها پيش اكسير جاودانگی تو را در خاطرمان ساخته‌ايم. سخت می‌شود تو را دوست نداشت چه اينكه به عنوان «يک استقلالی متعصب»، وقتی روی سر بيژن كوشكی بلند شدی و به استقلال گل زدی، وقتي پيروز و بقيه را با دريبل‌هايت به قربانگاه می‌بردی، ذره‌ای از علاقه‌ام به تو کم نشد. سر آخر اما ، ما تو را با آن مچ بند سبز عاشقانه‌ات مي شناسيم، با پيراهنی كه براي قربانیان ۸۸ فرستادی. ما را ببخش... مردمی نبوديم كه ميخواستی.. تولدت مبارک شجاع دل
۲۶۹ ۳۸
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر