فهرست
یک ملّت از هنرمند و ورزشکار تا اهل سیاست، از محمّد مایلی‌کهن تا من همه علیه سخنان جناب معاون وزیر. جهان هم که از چین و ماچین تا ینگهٔ دنیا محکومش کردند. بزرگ‌وار! چگونه توانستی؟ حکایت آن قاری قرآن است که «برای رضای خدا می‌خواند» و گفتندش که «برای رضای خدا نخوان!»
۵۶ ۸
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر