فهرست
خاطرات همیشه جزیی از زندگی هستند مثل خاطره جمله تاریخی منصورخان بعد از باختن به صنعت نفت تو بازی رفت. کاش منصورخان بودی و امروز بعد از بردن صنعت نفت میگفتی:«بردیم چون من عصا نداشتم و میتونستم بدوم». منصورخان کاش بودی، بدون عصا و با اون لبخند همیشگیه که بعد از بردای استقلال میزدی. منصورخان که رفت گوشه ای از همه دنیای آبی مون و دنیای همه آبیا رفت. منصورخان که رفت همه استقلالیا یتیم شدن. منصورخان کاش بودی
۴۳ ۱
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر