فهرست
یک نیمه برای #ترابی کافی بود. ترابی بیش از هر بازیکنی در زمین پاس کلیدی، شامل یک پاس گل داد و یک گل هم زد
آی اسپورت - #d7858894
۵۰ ۱
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر