فهرست
نام‌های جاودانه در صعود به جام جهانی:
1- غفور جهانی، جام جهانی آرژانتین.
2-خداداد عزیزی، جام جهانی فرانسه.
3-محمد نصرتی، جام جهانی آلمان.
4-قوچان نژاد، جام جهانی برزیل.
5- ؟؟؟؟؟ ، جام جهانی روسیه.
۱۱۷ ۲
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر