فهرست
بازی‌ای که باشگاه استقلال با جابر انصاری کرده خیلی آشناست. این همان بازی است که پارسال با هرایر مکویان شد. بحث «آه» و «تاوان» و «کارما» را نمی‌کنم. اما این رفتارها بدجور وجهه باشگاه را خراب می‌کند. استقلال و پرسپولیس هم ندارد. همین پرونده‌هاست که باز می‌ماند و روی هم تلنبار می‌شود و می‌افتد به گردن مدیران بعدی. بعد پول‌هایی که باید صرف تقویت تیم شود صرف پرداخت بدهی‌های قبلی می‌شود و نتیجه این که امید ابراهیمی ول می‌کند و می‌رود.
۲۹ ۲
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر