فهرست
سوال جدی: کدام از شما، وقتی بفهمید علیرضا منصوریان و مهدی رحمتی از یک نامزد حمایت می کنند، نظرتان را تغییر می دهید تا به آن نامزد رای دهید؟
۱۱۹ ۱۹
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر