فهرست
#نکونام از #کی‌روش حتی اعتراض بیهوده کردن کنار زمین و جنگ روانی راه انداختن رو هم خوب یاد نگرفته، دفاع کردن که بماند!
«ناامید کننده» بهترین توصیف از نکونام بعد از پرسپولیس_نساجی هست.
۱۶۴ ۲۲
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر