فهرست
خدا "برانکو"ها رو زیاد کنه ما از دیدن لیگ برتر احساس "تلف شدن وقت" نداشته باشیم. حالا کاری نداریم شر چه افراد "درخشانی" باید از لیگ کم شه!
۱۹۴ ۲
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر