فهرست
مسعود همامی نسبت به دریافت طلبش کاملاً محق هست حتی اگر توی پرسپولیس و تاریخش یک آدم اشتباهی بوده ولی چرا اینقدر وقیحانه در آخرین مصاحبه ش تلویحاً آرزوی محرومیت پرسپولیس رو داشته؟ از سرنوشت و وضعیت امثال هاشمی نسب درس نگرفته؟!
۸۳ ۶
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر