فهرست
ایران کره رو برد، مردونه هم برد، هیچ اتفاقی نیفتاد، شب عاشورا برد، هیچ اتفاقی نیفتاد، واقعا هیچ اتفاقی نیفتاد، کاش باور کنن قرار نیست هیچ وقت اتفاقی بیفته، این همه استرس و تشویش برای اتفاقی که هیچ وقت نمی افته فقط باز کرده گره با دندونه وقتی خدا بهت دست داده!
پ.ن: این تیم امروز کیروش مثه قند بود، با لبات بازی می کرد لامصب!
۶۷
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر