فهرست
معنی کلمه #مذبوحانه در لغت‌نامه دهخدا:
"حرکتی از روی کمال نومیدی و بی اندک فایده. کاری که بقصد نجات از مضیقه انجام گیرد و لیکن نتیجه آن معکوس باشد."
آقای فتح‌اله‌زاده‌خویی؛ میشه بگید عادل فردوسی‌پور در کدام مضیقه است که می‌خواهد نجات پیدا کند؟
۱۰۹ ۴
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر