فهرست
آقای شفر نبود فرمانده از دست رفته، مهره هایی که دیگر قابل برگشت نیستند دیگر تنها توجیهی برای کم کاری ها و عوام فریبی است!
بازیکنها، مربی و کادر فنی هر یک روزی می‌آیند و روزی هم میروند؛ اما این نام بزرگ باشگاه‌هاست که می‌ماند و هر نفر با ورودش به این باشگاها امید و نظر میلیون‌ها نفر را به خودش جلب می‌کند؛ وای بر آن روز که دلی شکسته و اشک‌هایی حلقه زده در چشمان هواداری دیده شود!
آی اسپورت - #e7999034
۱۴۹ ۱۷
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر