فهرست
#ترابی تبرئه شد.
به همین راحتی؟ خیلی شیک و مجلسی با سلام و صلوات جمعش کردند. آقا جان #تراکتور به صورت غیرقانونی با ترابی صحبت کرده و پیش قراردادی هم نوشتند و ترابی نرفته. حداقل باید یه طرف محکوم بشه. خب وقتی اینجوری حکم میدید باشگاه ها هم فکر می کنن #فیفا هم اینطوریه
۱۵۹ ۵
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر