فهرست
خوش استقبال و بد بدرقه مانند تراکتور؛
- قلعه نویی روی دوش آمد و شبانه گریخت.
- کریمی کاپرفیلد بود و مغضوب شد.
- تونی بارها مثل سردار فاتح آمد و شکست خورده رفت.
- یحیی در قامت ناجی آمد و سرخورده و هتک حیثیت شده رفت.
بنگر، محمد نوری، عالیشاه... این سیاهه ته ندارد.
آی اسپورت - #ea6e1da4
۹۵ ۱۴
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر