فهرست
این قبلا تقدیم شده بود به امید بلاغتی واسه تولدش.جاش اینجاست که اگه کسی خوند باقیات صالحات بشه واسه هرکسی که ازش یاد میشه، بلاغتی و من و...مجتبی محرمی.
***
ماجرا از اونجا شروع میشه که از یه جای شهر بیای که کف ِ خیابوناش بهت یاد داده باشه که چَک اگه خوردی برمیگردی صاف میخوابونی تو گوش طرف ، تازه اگر هم فکر میکنی یارو میخواد بزنه قبلش تو میزنی ، و این یعنی اینکه از زمین و زمان نمیخوری.نمیخورد دیگه مشتبا ، اینکه فکر میکرد حقش ضایع میشه رو اینجوری حل میکرد که خودش در لحظه دادگاه درست میکرد و قاضی و عامل و شاه و وزیر و جلاد خودش میشد و میدونست آدمایی که اون بالا روی سکوها براش کف و سوت میزنن هیچوقت نمیگن چرا زدی ، هرگز نمیگن بابا مصلحت رو بچسب و فلان و فلان ، همه شون میدونستند اگر تو فکر کنی حقت رو دارن میخورن خودت میای وسط میدون . اینجوریه که یاغی های الان با این بزک دوزک ها و سیخ سیخی کردن مو و خوندن ترانه های بنجل و نمایش وَرِ زنانه شان برای ملتی که مشتبا را دیدن خودشون رو مضحکه کردن در ترازوی قیاس با اون .
باقی ِ حرفا هم درباره نسبت روشنفکری و سینما و ادبیات و جنجال فوتبالیست لمپن جنوب شهری و درسهای جامعه ،همه ش دوزار لبو .
۲۵ ۲
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر