فهرست
حمزه غالبی در توییتر نوشت: «چی این تصویر زیبا از ایران ما شما رو می‌ترسوند؟ دیدید ترس نداشت؟ گره‌های دیگه هم به همین آسونی می‌تونه باز بشه. آسمون هم به زمین نخواهد اومد!»
آی اسپورت - #efb47762
۳۱