فهرست
تعظیم گاتلین به بولت پس از پشت سر گذاشتن این اسطوره و قهرمانی جهان را هم می توان صحنه ماندگار مسابقات لندن در شب خداحافظی بولت، دانست.
آی اسپورت - #f6bcf36b
۴۵ ۱
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر