فهرست
به نظر شما تصمیم فرشاد برای اینکه به منشا پاس ندهد و مستقیم شوت بزند، منطقی بوده؟ آیا باید این اتفاق را غیرفوتبالی تعبیر کرد یا ماجرا کاملا عادی است؟
آی اسپورت - #fd83894f
۳۴ ۱۴
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر