فهرست
تاوان ضعف ربیع خواه، تاوان خریدهای بیخود مدیرای پرسپولیس و کلا تاوان چپ عین ژیان چپ کرده تیم برانکو رو نباید فرشاد احمدزاده ای بده که توو خط هافبک مثل بنز میدرخشه.
۱۰۹ ۸