فهرست
يعني ميتونيم باور كنيم كه اين فصل رويايي پرسپوليسه؟
۳۲ ۱
تا جايي كه من ميدونم اين تنها تيم ملي كه با هدف و برنامه بازي ميكنه.... ممنون فرمانده.... فقط كمي مهربون تر باش
۵۴
نوك پاي سردار و پاس عالي رضاييان به كنار.... پاس ژاوي گونه ي عزت اللهي محشر بود
۳۱ ۱
بازگشت توماس مولر
۲۴
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر