فهرست
يعني ميتونيم باور كنيم كه اين فصل رويايي پرسپوليسه؟
۳۳ ۱
تا جايي كه من ميدونم اين تنها تيم ملي كه با هدف و برنامه بازي ميكنه.... ممنون فرمانده.... فقط كمي مهربون تر باش
۵۵
نوك پاي سردار و پاس عالي رضاييان به كنار.... پاس ژاوي گونه ي عزت اللهي محشر بود
۳۲ ۱
بازگشت توماس مولر
۲۵
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر