فهرست
پديده براي سومين بار در اين فصل سه تا خورده. بعد فراز كمالوند گفته: «به تيمي سه تا زديم كه از هيچ تيمي بيشتر از يك گل نخورده بود!» بعدش هم به خبرنگارها گفته: «بايد تيتر بزنيد گسترش بيدار شد.» يعني درست مثل هميشه؛ كسي كه توي كار خودش تپه تپه سوتي ميده ميخواد به ما ياد بده توي كار خودمون چيكار كنيم.
۳۵ ۳
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر