فهرست
شایستگی

شایستگی

آی اسپورت
2020-10-03 22:34:00
کاری که یحیی باید می‌کرد؛ لعنت به شانس

کاری که یحیی باید می‌کرد؛ لعنت به شانس

آی اسپورت
2020-08-27 17:59:00
بغل بدون دست؟ چرا که نه!

بغل بدون دست؟ چرا که نه!

آی اسپورت
2020-04-05 14:15:00
لانگ شات را فراموش نکنید

لانگ شات را فراموش نکنید

آی اسپورت
2020-02-07 14:10:00
آقای برگشتن؛ آقای برگردان

آقای برگشتن؛ آقای برگردان

آی اسپورت
2020-01-02 13:21:00
حتما باید بعد از سیل و زلزله یادمان بیاید؟

حتما باید بعد از سیل و زلزله یادمان بیاید؟

آی اسپورت
2019-11-11 01:41:00
تعصب و لذتی که هرز می‌رود

تعصب و لذتی که هرز می‌رود

آی اسپورت
2019-11-02 19:04:00
جشن را مکدر نکنیم

جشن را مکدر نکنیم

آی اسپورت
2019-10-11 00:55:00
لذتی که نبردیم؛ لذتی که باید می‌بردیم

لذتی که نبردیم؛ لذتی که باید می‌بردیم

آی اسپورت
2019-09-23 10:12:00
چرا اینقدر پوچ رنج‌مان می‌دهید؟

چرا اینقدر پوچ رنج‌مان می‌دهید؟

آی اسپورت
2019-09-07 02:00:00
درباره سانا انریکه؛ رنج طبیعی، لذت طبیعی

درباره سانا انریکه؛ رنج طبیعی، لذت طبیعی

آی اسپورت
2019-08-30 21:37:00
نشنال یا اینترنشنال؛ مسأله این است

نشنال یا اینترنشنال؛ مسأله این است

آی اسپورت
2019-07-24 14:30:00
درهم تنیدگی نمایش و ورزش

درهم تنیدگی نمایش و ورزش

آی اسپورت
2019-07-03 01:41:00
بدو خسرو؛ بدو..

بدو خسرو؛ بدو..

آی اسپورت
2019-05-17 08:59:00
انگار همه‌اش فیلم است!

انگار همه‌اش فیلم است!

آی اسپورت
2019-05-09 13:54:00
هارای هارای تیراختور؛ فوتبال کجای این بازی است؟

هارای هارای تیراختور؛ فوتبال کجای این بازی است؟

آی اسپورت
2019-04-22 12:10:00
من دوست دارم خوش‌بین باشم

من دوست دارم خوش‌بین باشم

آی اسپورت
2019-03-21 03:26:00
جای عادل فقط روی همین صندلی است

جای عادل فقط روی همین صندلی است

آی اسپورت
2019-03-19 02:29:00
چراغ را بگیر به روبه‌رو

چراغ را بگیر به روبه‌رو

آی اسپورت
2019-02-07 02:01:00
فرقی نمی کند

فرقی نمی کند

آی اسپورت
2019-01-31 19:41:00
جهان مطلوب یا جهان واقع؟

جهان مطلوب یا جهان واقع؟

آی اسپورت
2019-01-28 21:23:00
کاش فقط هورمونی لذت ببریم

کاش فقط هورمونی لذت ببریم

آی اسپورت
2019-01-25 02:15:00
میراث کی‌روش

میراث کی‌روش

آی اسپورت
2018-12-12 15:40:00
«هشت آذر»، روز جهانی احمدرضا عابدزاده

«هشت آذر»، روز جهانی احمدرضا عابدزاده

آی اسپورت
2018-11-29 18:33:00
چند روایت معتبر درباره‌ی وطن

چند روایت معتبر درباره‌ی وطن

آی اسپورت
2018-11-27 13:29:00
آقای C.Q! منتظر عذرخواهی رسمی هستیم

آقای C.Q! منتظر عذرخواهی رسمی هستیم

آی اسپورت
2018-11-16 01:53:00
نشانه‌ای از یک دوران؛ دوام در کار مداوم

نشانه‌ای از یک دوران؛ دوام در کار مداوم

آی اسپورت
2018-08-23 23:53:00
«فوتبال» بازی است، دوست متعصب من!

«فوتبال» بازی است، دوست متعصب من!

آی اسپورت
2018-08-10 17:28:00
دویدن مومنانه!

دویدن مومنانه!

آی اسپورت
2018-07-17 10:55:00
برای فشردن دکمه‌های یأس کیبورد زود است

برای فشردن دکمه‌های یأس کیبورد زود است

آی اسپورت
2018-05-30 11:05:00
لحظه خوب پایان؛ کیفیت تنهایی

لحظه خوب پایان؛ کیفیت تنهایی

آی اسپورت
2018-05-22 02:57:00
حافظه فوتبالی و سندروم وضعیت روز/ کمی آهسته‌تر زیبا!

حافظه فوتبالی و سندروم وضعیت روز/ کمی آهسته‌تر زیبا!

آی اسپورت
2018-05-16 16:37:00
«گذشت لازم نیست»/ جای درست ویرگول کجاست؟

«گذشت لازم نیست»/ جای درست ویرگول کجاست؟

آی اسپورت
2018-04-25 19:11:00
ای برادر صورت زیبا بیار!

ای برادر صورت زیبا بیار!

آی اسپورت
2018-04-18 14:38:00
بیا رسید وقت درو!

بیا رسید وقت درو!

آی اسپورت
2018-03-13 03:27:00
ربیع‌خواه، تعهد و توانایی؛ موج را دریبل کن!

ربیع‌خواه، تعهد و توانایی؛ موج را دریبل کن!

آی اسپورت
2018-03-07 18:03:00
این فقط یک بازی است

این فقط یک بازی است

آی اسپورت
2018-02-28 11:17:00
چرا قهرمان آسیا نمی‌شویم؟

چرا قهرمان آسیا نمی‌شویم؟

آی اسپورت
2018-02-21 13:37:00
راهنمای زنده‌ماندن پس از طوفان

راهنمای زنده‌ماندن پس از طوفان

آی اسپورت
2018-02-14 15:30:00
كدام هشت؟

كدام هشت؟

آی اسپورت
2018-02-07 12:30:00
چشم‌مان را اذیت نکنید!

چشم‌مان را اذیت نکنید!

آی اسپورت
2018-01-31 12:11:00
باران دروغ بر خشکسال فوتبال

باران دروغ بر خشکسال فوتبال

آی اسپورت
2018-01-24 12:14:00
یک مقایسه مهم؛ بازیکن بزرگ و انسان متعالی

یک مقایسه مهم؛ بازیکن بزرگ و انسان متعالی

آی اسپورت
2018-01-17 12:25:00
يک قطعه طلا گم شده

يک قطعه طلا گم شده

آی اسپورت
2018-01-09 12:05:00
درباره هواداری و فضیلت؛ خیلی دور، خیلی نزدیک

درباره هواداری و فضیلت؛ خیلی دور، خیلی نزدیک

آی اسپورت
2018-01-04 00:25:00
لذت فوتبال را به ما برگردانید

لذت فوتبال را به ما برگردانید

آی اسپورت
2017-12-27 11:29:00
ماجراجویی احترام‌برانگیز سی‌کیو

ماجراجویی احترام‌برانگیز سی‌کیو

آی اسپورت
2017-12-02 15:24:00
وفادار به حق و حقیقت

وفادار به حق و حقیقت

آی اسپورت
2017-10-04 08:45:00
بگذارید لذت‌مان را ببریم!

بگذارید لذت‌مان را ببریم!

آی اسپورت
2017-09-01 13:30:00
رنجی که نبرده‌ایم!

رنجی که نبرده‌ایم!

آی اسپورت
2017-07-21 21:12:00
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر