فهرست

بازی‌ها

يكشنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
فرانسه ۴
۲ کرواسی
بازی فرانسه و کرواسی
شنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
بلژیک ۲
۰ انگلیس
بازی بلژیک و انگلیس
سه شنبه، ۱۹ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
فرانسه ۱
۰ بلژیک
بازی فرانسه و بلژیک
چهارشنبه، ۲۰ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
کرواسی ۲
۱ انگلیس
بازی کرواسی و انگلیس
جمعه، ۱۵ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
اروگوئه ۰
۲ فرانسه
بازی اروگوئه و فرانسه
نتیجه نهایی
برزیل ۱
۲ بلژیک
بازی برزیل و بلژیک
شنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
سوئد ۰
۲ انگلیس
بازی سوئد و انگلیس
نتیجه نهایی
روسیه ۲
۲ کرواسی برنده در پنالتی
بازی روسیه و کرواسی برنده در پنالتی
شنبه، ۹ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
فرانسه ۴
۳ آرژانتین
بازی فرانسه و آرژانتین
نتیجه نهایی
اروگوئه ۲
۱ پرتغال
بازی اروگوئه و پرتغال
يكشنبه، ۱۰ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
اسپانیا ۱
۱ روسیه برنده در پنالتی
بازی اسپانیا و روسیه برنده در پنالتی
نتیجه نهایی
کرواسی برنده در پنالتی ۱
۱ دانمارک
بازی کرواسی برنده در پنالتی و دانمارک
دوشنبه، ۱۱ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
برزیل ۲
۰ مکزیک
بازی برزیل و مکزیک
نتیجه نهایی
بلژیک ۳
۲ ژاپن
بازی بلژیک و ژاپن
سه شنبه، ۱۲ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
سوئد ۱
۰ سوئیس
بازی سوئد و سوئیس
نتیجه نهایی
کلمبیا ۱
۱ انگلیس برنده در پنالتی
بازی کلمبیا و انگلیس برنده در پنالتی
پنجشنبه، ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
روسیه ۵
۰ عربستان سعودی
بازی روسیه و عربستان سعودی
جمعه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
مصر ۰
۱ اروگوئه
بازی مصر و اروگوئه
سه شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
روسیه ۳
۱ مصر
بازی روسیه و مصر
چهارشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
اروگوئه ۱
۰ عربستان سعودی
بازی اروگوئه و عربستان سعودی
دوشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
عربستان سعودی ۲
۱ مصر
بازی عربستان سعودی و مصر
نتیجه نهایی
اروگوئه ۳
۰ روسیه
بازی اروگوئه و روسیه
جمعه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
مراکش ۰
۱ ایران
بازی مراکش و ایران
نتیجه نهایی
پرتغال ۳
۳ اسپانیا
بازی پرتغال و اسپانیا
چهارشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
پرتغال ۱
۰ مراکش
بازی پرتغال و مراکش
نتیجه نهایی
ایران ۰
۱ اسپانیا
بازی ایران و اسپانیا
دوشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
ایران ۱
۱ پرتغال
بازی ایران و پرتغال
نتیجه نهایی
اسپانیا ۲
۲ مراکش
بازی اسپانیا و مراکش
شنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
فرانسه ۲
۱ استرالیا
بازی فرانسه و استرالیا
نتیجه نهایی
پرو ۰
۱ دانمارک
بازی پرو و دانمارک
پنجشنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
دانمارک ۱
۱ استرالیا
بازی دانمارک و استرالیا
نتیجه نهایی
فرانسه ۱
۰ پرو
بازی فرانسه و پرو
سه شنبه، ۵ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
استرالیا ۰
۲ پرو
بازی استرالیا و پرو
نتیجه نهایی
دانمارک ۰
۰ فرانسه
بازی دانمارک و فرانسه
شنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
آرژانتین ۱
۱ ایسلند
بازی آرژانتین و ایسلند
نتیجه نهایی
کرواسی ۲
۰ نیجریه
بازی کرواسی و نیجریه
پنجشنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
آرژانتین ۰
۳ کرواسی
بازی آرژانتین و کرواسی
جمعه، ۱ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
نیجریه ۲
۰ ایسلند
بازی نیجریه و ایسلند
سه شنبه، ۵ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
ایسلند ۱
۲ کرواسی
بازی ایسلند و کرواسی
نتیجه نهایی
نیجریه ۱
۲ آرژانتین
بازی نیجریه و آرژانتین
يكشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
کاستاریکا ۰
۱ صربستان
بازی کاستاریکا و صربستان
نتیجه نهایی
برزیل ۱
۱ سوئیس
بازی برزیل و سوئیس
جمعه، ۱ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
برزیل ۲
۰ کاستاریکا
بازی برزیل و کاستاریکا
نتیجه نهایی
صربستان ۱
۲ سوئیس
بازی صربستان و سوئیس
چهارشنبه، ۶ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
صربستان ۰
۲ برزیل
بازی صربستان و برزیل
نتیجه نهایی
سوئیس ۲
۲ کاستاریکا
بازی سوئیس و کاستاریکا
يكشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
آلمان ۰
۱ مکزیک
بازی آلمان و مکزیک
دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
سوئد ۱
۰ کره جنوبی
بازی سوئد و کره جنوبی
شنبه، ۲ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
کره جنوبی ۱
۲ مکزیک
بازی کره جنوبی و مکزیک
نتیجه نهایی
آلمان ۲
۱ سوئد
بازی آلمان و سوئد
چهارشنبه، ۶ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
مکزیک ۰
۳ سوئد
بازی مکزیک و سوئد
نتیجه نهایی
کره جنوبی ۲
۰ آلمان
بازی کره جنوبی و آلمان
دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
بلژیک ۳
۰ پاناما
بازی بلژیک و پاناما
نتیجه نهایی
تونس ۱
۲ انگلیس
بازی تونس و انگلیس
شنبه، ۲ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
بلژیک ۵
۲ تونس
بازی بلژیک و تونس
يكشنبه، ۳ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
انگلیس ۶
۱ پاناما
بازی انگلیس و پاناما
پنجشنبه، ۷ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
انگلیس ۰
۱ بلژیک
بازی انگلیس و بلژیک
نتیجه نهایی
پاناما ۱
۲ تونس
بازی پاناما و تونس
سه شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
کلمبیا ۱
۲ ژاپن
بازی کلمبیا و ژاپن
نتیجه نهایی
لهستان ۱
۲ سنگال
بازی لهستان و سنگال
يكشنبه، ۳ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
ژاپن ۲
۲ سنگال
بازی ژاپن و سنگال
نتیجه نهایی
لهستان ۰
۳ کلمبیا
بازی لهستان و کلمبیا
پنجشنبه، ۷ تیر ۱۳۹۷
نتیجه نهایی
ژاپن ۰
۱ لهستان
بازی ژاپن و لهستان
نتیجه نهایی
سنگال ۰
۱ کلمبیا
بازی سنگال و کلمبیا
به اشتراک بگذارید
لینک مطلب
x
بیشتر